23 kommentar(er)

Har du ris / ros eller spørgsmål så KLIK HER!!!!

Skjul kommentarer
2016.05.24 Skrevet af Henrik Schmidt
Har haft en super oplevelse da min familie skulle gøre gokart, vi havde en super oplevelse hele familien med at køre gokart. vi anbefaler http://vandelgokart.dk - Der bookede vi direkte fra hjemmesiden! :)
2015.06.16 Skrevet af Henrik Søndergaard
Nu har borgerforeningen i flere år sørget for at græsset er slået på det gamle jernbanespor fra enden af Gyvelvej og ned til Det Grønske Fideokommis - hvorfor gør den ikke det mere????
2013.11.05 Skrevet af Ann Klode

INFO FRA GRUPPEN FOR LANDSBYUDVIKLING:

Vi er sammen med Vejle Kommune blevet enige om at udsætte 1. spadestik.

Vejle Kommune har i dag været ude og besigtige arealet. Dette betyder at vi forhåbentlig i næste uge har et udkast til en kontrakt.

Så snart vi har en underskrevet kontrakt kan vi søge byggetilladelse. Vi kan forvente op til 8 ugers ventetid på byggetilladelsen.

Herefter er det bare med at komme igang !!!!

Materialerne er bestilt og KOMPAN står klar - Så nu skal vi også bare have alle Jer med

Husk at uden frivillig arbejdskraft fra byens borgere, vil vi ikke kunne realiserer projektet !!!

Tilmeld jer som frivillige ved John på tlf.: 20855427

Det bliver super godt for os alle :-)
2013.10.11 Skrevet af Henning Nørbygaard
Læserbrev.
Er tiden mon ikke løbet fra Vandel Borgerforening?
Vandel Borgerforening har indkaldt til årets generalforsamling den 23. oktober, kl. 19.30 på Vandel Kro.
I indbydelsen skriver bestyrelsen at flertallet af bestyrelsesmedlemmer ikke ønsker genvalg – desværre en situation vi ser næsten hvert år, hvor der på generalforsamlingen – blandt de typisk ganske få fremmødte - skal gentagne opfordringer til, for at få nogen til at stille op til et arbejde i bestyrelsen – ofte har vi set, at dem, der lader sig overtale til at indgå i bestyrelsesarbejdet hurtigt trækker sig igen og lader resten af bestyrelsen i stikken for resten af valgperioden.
Omvendt hører vi også fra byens borgere, at de godt vil give et nap med det, de brænder for, men ikke ønsker at være bundet op på en bestyrelsespost i Vandel Borgerforening.
Derfor spørger jeg – er tiden ikke løbet fra Vandel Borgerforening og det aldrende logo, som signalerer om den tid, da jeg var barn? – lad os nedlægge foreningen, og starte på en frisk med et nyt navn og logo, der signalerer udvikling og fremdrift – og ikke mindst, med en struktur, der animerer til, at man kan melde sig på banen ad hoc til spændende idéer, man brænder for, så vi igen kan gøre det attraktivt at bosætte sig i Vandel – indbyggertallet i Vandel rasler ned ifølge Danmarks Statistik – det skal vi have vendt, hvis vore huse ikke skal blive værdiløse i løbet af ganske få år.
Jeg har på den baggrund stillet forslag om nedlæggelse af foreningen på generalforsamlingen den 23. oktober 2013 – om du er enig, uenig eller et sted midt i mellem, så mød op til generalforsamlingen og vær med til at præge Vandels fremtid, herunder Vandel Borgerforening eller en afløser.

Henning Nørbygaard
Gyvelvej 12
7184 Vandel
2013.10.11 Skrevet af Henning Nørbygaard
750.000 kr. skaffet til Vandel udvikling som ønsket af borgerne.

Aktivites- og oplevelelses sti som del af Vandel’s landsbudviklingsprogram

Tilbage i foråret 2011 deltog ca. 75 af Vandels beboere i et stormøde på Vandel Kro, hvor Vejle Kommune orienterede om landsbyudviklingsprogrammer og der blev fra byen givet idéer og prioritering til, hvad byudviklingen i Vandel skulle dreje sig om.

Vejle Kommune udarbejdede derefter LANDSBYPROGRAM Vandel og i februar 2012 gav Vejle Kommune tilsagn om støtte til at virkeliggøre landsbyprogrammet. Landsbyprogrammet kan ses på Vandel Borgerforenings hjemmeside www.vandel-info.dk

I april 2012 blev byens borgere igen inviteret til præsentation af programmet og til en snak om, hvordan landsbyprogrammet kunne virkeliggøres. Desværre var kun 10 af byens borgere mødt op, men en lille kreds af de fremmødte tog fat – som et underudvalg af Vandel Borgerforening. Udvalget har siden arbejdet med at få gang i byudviklingsprogrammet og på Vandel Borgerforenings generalforsamling i efteråret 2012, blev orienteret om fremskrift og planer – hvilket det var fuld opbakning til.

Et af de meget indlysende og spændende forslag i programmet var at danne flotte byporte af Flyvestationens nedlagte landingslys. Landingslysene blev velvilligt skænket af ejeren af Flyveplads Vandel, og pillet ned af en flok af byens yngre kræfter. Desværre viste det sig, at politiet ikke tillader at stille byporte op ved indfaldsvejene – så det flotte forslag fra

Landbyudviklingsprogrammet kunnet ikke lade sig gøre – ligesom en lang række af andre forslag i programmet ikke kunne lade sig gøre, fordi arkitekterne bag forslaget havde tegnet dem ind på private lodder.
750.000 kr. er allerede indsamlet - betinget af frivillig indsats
Udvalget har derfor måttet starte lidt forfra et par gange, men har nu – stadig med udgangspunkt i Vandel borgernes ønske udviklet et projekt, som omfatter en oplevelses- og aktivitetsplads- og sti med udgangspunkt ved Dagli’brugsen og med et forløb mod vest til Gl. Åstvej og hallen med det formål, dels at fastholde turisterne, der stopper ved Brugsen lidt længere og lokke dem ned i byen – dels til gavn og glæde for byens borgere. Pladsen og stien vil indeholde leg og læring, hvor man med spændende aktiviteter både kan røre sig fysisk, men også blive klogere på sundhed, byens historie og meget mere – det vil blive en ny oplevelse hver gang, man tager turen.
Der arbejdes på at binde dette projekt sammen med et hjertesti forløb af varierende længder i området.

Udvalget har søgt mange forskellige fonde, og er nu nået op på tilsagn til 750.000 kr. til projektet fra hhv. Vejle Kommune, LAG og Ole Kirks Fond – der er stadig ansøgninger ude, der endnu ikke er kommet svar på, men udvalget går nu i gang med realiseringen. Støttebeløbene er betinget af, at der bidrages med frivillig arbejdskraft, så kan du give en hånd med en skovl, en gummiged, bage en kage eller på anden måde, så giv besked til Ann Klode Sørensen på tlf. 2810 6116 eller på mail ach@ticanfoods.dk

Hvis det ikke lykkes at skaffe frivillig arbejdskraft, så må vi desværre lade pengene gå tilbage, og det ville da være synd.

Mød op til Borgerforeningens generalforsamling den 23. oktober på Vandel Kro og hør mere om projektet.

Nærmere info hos Ann Klode Sørensen på tlf. 2810 6116
2013.06.01 Skrevet af Inge Iversen
Nu er det jo ikke alle, der elsker larm og ballade, jeg gør ihvertfald ikke, men jeg overlever nok denne weekend. Men jeg synes ikke, det er i orden, at man bare skal acceptere, at deltagere i DHB parkerer i rundkørslen og endda sparker til forbipasserende biler.
2013.05.31 Skrevet af Michelle wedel
Vil bare lige sige at. Da jeg i eftermiddags gik ned mod pladsen. Mødte jeg flere frivillige der gik og samlede affald op. Det samme gjorde sig gældende her til aften da jeg var ude og cykle. DHB eller ej. Der vil altid være nogen der smider skrald. Tænk lige på hvor mange kilo skrald der blev samlet sammen til hold vandel ren dagen. For ikke så længe siden!
Som borger i vandel ville det ikke komme bag på mig at der var kø igår. Så jeg havde nok bare valgt at kører af den gamle vej i stedet.
At din bil har fået et spark er naturligvis uheldigt og der er ikke at gøre ved det. Men snak med din forsikring om det :)
I stedet for at være så sur. Så vær lidt glad på andres vegne. Folk hygger sig Brugsen tjener lidt ekstra det samme gør nogen af byens foreninger. Og vigtigst af alt. Byens borgere har noget at samles om. Og DHB er et arrangement størstedelen af byen nyder og støtter op om.
Kig op. Solen skinner himlen er blå. Man kan da ikke andet end være forelsket i livet på sådan en skøn dag!
2013.05.31 Skrevet af Ann Klode
Kære Eggert Frohlich,

Jeg synes at du skal prøve at lukke dine øjne...
Så kan du for det første ikke se svineriet men samtidig kan du så også sende en tanke til alle de frivillige fra idrætsforeningen der i denne weekend får mulighed for at tjene penge til foreningen, det samme gælder spejderne... Der udover er der vores lokale Brugs der nyder godt af denne weekend og ikke mindst vores blomstrene Kro der også tjener ekstra gode penge denne weekend!
Personligt elsker jeg at være Vandel borger denne weekend om året. Det er da skønt med liv og glade mennesker i byen - Nyd det for pokker :-)
Så prøv en gang at se det positive DHB gør for vores lille by, ikke mange andre små lokal samfund er lige så priviligerede...
Jeg byder DHB og alt hvad der følger med velkommen og håber på at kunne gøre det igen de næste mange kommende år!
Sidst men ikke mindst, mht. rod og affald, så har DHB de sidste par år vist at deres frivillige sørger for at Vandel og omegn er lige så fin og pæn som da de kom inden de forlader os i næste uge :-)
2013.05.31 Skrevet af Eggert Fröhlich
DHB....Jeg græmmes....Vandel som losseplads

Kørte gennem Vandel by her til morgen kl. 08.00 fredag, hvor DHB starter.
Langs vejsiden fra rundkørslen og i venstre side helt til skolen lå der affald og "hundredevis" af dåser/plastic o.a. affald. Dette svineri fortsatte i forhaverne ned gennem byen... Det er sikkert vores såkaldte gæster til DHB, der havde været på spil. Og efterladt affald, som skolebørnene skulle forbi....
Herligt at have gæster, der selv medbringer mad - og efterlader affald.

Hvorfor dette affald? Ikke bare som skret ovenfor - men også på "omfartsvejen"

Aftenen før - d.v.s. torsdag aften ved 23-tiden kom jeg kørende fra Vejle.
I Brugsen-rundkørslen blev vi stoppet. Af af unge mennesker på kørebanen - som legede politi - og dirigerede os venstre om i rundkørslen. Fordi et hav af campingvogne holdt i høje spor i rundkørslen - og denne kø fortsatte fra denne rundkørsel og endte i den vestlige rundkørsel, som var mere end fyldt op af PARKEREDE campingvogne.Der var et smalt spor fri i venstre side af vognbanen, så modgående trafik og os måtte flette os gennem drikkende publikum....som i ventetiden - til DBH åbner portene fredag -, festede med tændte grill i vejsiden.

Endnu engang venstre om i sidste rundkørsel, som blev rundet med "hornmusik" for at bryde campingvognsparkeringsringen, der fortsatte ned mod Vandel Flyveplads nye vej....

En person "i mørket" synes min bil skulle have et velrettet spark, så nu har jeg mindet (en bule) om årets fest i Vandel.....DHB 2013 i min bageste vogndør.

Vandel har lige kørt en positiv indsats m at holde byen ren... flot.
Spildt krudt - vent dog næste år til - efter DHB.

Til de hurtige... kør en tur ned gennem hovedgaden... den trænger til byfornyelse ... og rengøring
2013.05.08 Skrevet af Ann Klode

Vil du være med til at forandre Grindstedvej, så stem på det forsalg som Borgerforeningen og Stigruppen har indsendt til BYG DET OP

Kom med dine kommentarer og likes helt frem til den 17. maj. Jo flere der viser interesse, jo større chance har vi for at blive udtaget.
Af de otte projekter som går videre er der fire der vinder.
Vinderne findes ved en landsdækkende afstemning mellem 20. og 24. maj og kåres den 3. juni.
Det er DR og Dansk Arkitektur Center der har lavet en landsdækkende konkurrence.
Vi har tilmeldt en del af Landsbyprogrammet som vi lavede i samarbejde med Vejle Kommune.
Vi kan vinde hjælp, rådgivning og økonomisk støtte til at gøre Grindstedvej grønnere.

STEM PÅ OS !!!


http://www.dr.dk/nyheder/kultur/byg-det-op/vis?id=2029#.UYfc6aNah0A.facebook
2012.11.24 Skrevet af Henning Nørbygaard
Hej Torben, fartdæmpende foranstaltninger og byporte er noget af det vi bl.a. arbejder med i udvalget vedr. landsbyprogrammet - men jeg tror det på kort sigt virker bedst hvis jer der til dagligt generes af det selv ringer til politiet og beder om at få en fotovogn ud.
2012.11.13 Skrevet af Torben Holst
Jeg vil foreslå borgerforeningen at de får Vejle kommune til at opsætte fart nedsættende foranstaltninger på Kastanievej som der er på Randbølvej eller lignende.
Mange bilister "overser" 50km skiltet og tror, at det er her der er en motortrafikvej!!
Flere beboer på Fasanvej, der har haver og nogle udkørsel til Kastanievej er utrykt, ikke fordi der kommer flere biler, men fordi farten er så høj!!
Det vil være fint, hvis det kom en "vogn" der i en periode viser hastigheden på køretøjerne.
2012.05.05 Skrevet af Jonas Kristiansen
Alle skal huske at der er senest tilmelding til FestiVandel d. 21/5. Der er altså ikke mulighed for køb af billetter eller reservation af borde efter denne dato. Dette er blot ren info.
2012.04.24 Skrevet af Vandel Borgerforening
Vi har fået en forespørgsel om vindmølleparken her i Vandel. Jeg har snakket med kommunen, og de har sendt mig kommunens vindmølleplan, som blev godkendt i november 2011. Jeg har lagt vindmølleplanen under fanen fortællinger & downloads.
Vejle kommune fortæller også at der skal laves en yderligere planlægning, der fastsætter, hvor møllerne kan stå i forhold til alle de hensyn, der skal tages til naboer, lufthavn, naturområder m.m.
De fortæller yderlig, at først når Erhvervsparken Vandel har en tegning over møllernes placering vil dette komme til endelig høring.

Ps. Jeg var selv med til et af møderne sidste år, og det var ikke et område tæt på byen som var i tale på dette tidspunkt, men et område syd for banen.

Kalle U. Nørbygaard
2012.04.22 Skrevet af Henning Nørbygaard
Læserbrev sendt til Egtved Posten:

STORMØDE blev til småmøde!

STOR ROS til Vandel Borgerforening for initiativet - og EN ORDENTLIG RØVFULD RIS til byens borgere for manglende opbakning!

Vandel Borgerforeningen havde i god tid indkaldt til STORMØDE om byens udvikling efter at kommunen har godkendt og givet penge til det udviklingsprogram byens borgere selv prioriterede sidste år ved STORMØDE med mange deltagere - med brev i postkasserne, omtale i aviserne, på hjemmeside, facebook og opslag i byen etc. - OG SÅ MØDER DER 10 BORGERE - NØJJJJ HVOR ER DET SLØVT ! – hvor var de unge? de ældre? erhvervslivet? foreninger etc.

Blandt de få fremmødte blev dog nedsat et udvalg til "at arbejde for at få pengene til at yngle", søge div. fonde etc., hvilket forhåbentlig vil resultere i flere penge på "byggekontoen". Med i udvalget sidder John Pedersen, Henrik Søndergaard, Eva Mortensen og Henning Nørbygaard, og vi vil MEGET gerne have gode idéer til at få flere penge på kontoen – find vores kontakt info på www.vandel-info.dk , hvor du også kan se det byudviklingsprogram, som byen vedtog sidste år, og som der nu er bevilget – i første omgang - 100.000 kr. til fra Vejle Kommune – og de har lige lukket op for en ny pose penge, som vi også vil lægge billet ind på at få del i – og det er altså nemmere, når vi kan vise, at byen står bag – så støt nu op.

Inden for kort tid skal der så sættes gang i næste fase af projektet - Realisering af projektet. Der skal derfor senere samles en gruppe, der vil varetage koordination og planlægning af dette. Er der nogen, der kunne tænke sig at sidde med i denne gruppe, vil vi meget gerne høre fra jer. Vi ved, at der i Vandel er mange erfarne og kompetente borgere, der kan varetage denne opgave, så det er bare med at komme ud af busken – allerede NU!!!

Kom nu ud af starthullerne og støt op om udviklingen af Vandel, nu vi har kommunens opbakning og penge derfra - lad Vandel bliver Vejle Kommunes "Filskov" - byen der ikke vil dø! - det sker kun ved at stå sammen og bakke op, i samme grad som vi har kunnet i andre sager, som f.eks. truslen om skolens nedlæggelse.

Henning Nørbygaard, Gyvelvej 12, 7184 Vandel
2012.04.19 Skrevet af Vandel Borgerforening

Hvis i ønsker en mail ved opdateringer af hjemmesiden og kommende arrangementer så har i nu mulighed for at tilmelde jer på bunden af hjemmesiden!

M.v.h
Vandel Borgerforening
2012.04.19 Skrevet af Vandel Borgerforening

Vandel borgerforening nu med mail adresse.

Har i noget til borgerforeningen, som ikke vedrører andre. Så skriv endelig til os på 7184@vandel-info.dk
I kan altid finde mailadressen nederst på hjemmesiden!

M.v.h
Vandel Borgerforening
2012.04.18 Skrevet af Arna Maul
Tillykke med den flotte side !!
2012.04.18 Skrevet af Henning Nørbygaard
STOR ROS TIL BORGERFORENINGEN
OG EN ORDENTLIG RØVFULD RIS TIL BYENS BORGERE.

Borgerforeningen indkalder med dør til dør brev og presse og på hjemmeside og facebook til STORMØDE om byens udvikling efter at kommunen har godkendt og givet penge til det udviklingsprogram vi selv prioriterede sidste år
- OG SÅ MØDER DER 10 BORGERE - NØJJJJ HVOR ER DET SLØVT - kom nu ud af starthullerne og støt op om udviklingen - lad Vandel bliver Vejle Kommunes "Filskov" - en by der ikke vil dø! - det sker kun ved at stå sammen og bakke op.
2012.04.16 Skrevet af per møller
Vandel d.16 april 2012


Jeg ved ikke om dette forum kan eller bør anvendes til lokal vindmølle debat?
Men i ydmyg respekt for den pæne hjemmeside så tager jeg her chancen, og benytter at der findes en sådan mulighed på hjemmesiden!

Efter at der har nu i nogen tid været helt stille omkring det faktum at vi snart får nogle kæmpe vindmøller til vandel og at lokalplanen for området er blevet godkendt af Vejle kommune, så jeg har i dag søgt efter lidt på lidt suplerende information vedrørende den nye lokalplan for erhvervspark vandel. Det var for øvrigt også i den anledning, at jeg opdagede den nye hjemmeside som borgerforeningen har fået.


Jeg søgte efter lidt information om den nye vindmølle park på borgerforeningens hjemmeside fordi
jeg har ikke selv kunne deltage i de informationsmøder der har været i vandel sidste år, og jeg håbede egentligt at finde et referat eller lignende her på siden, med lidt information.

Jeg er ikke klar over om borgerforeningen har haft nogen indflydelse, eller overhovedet har været indraget i nogle af forhandlingerne omkring placeringen af vindmølleparken?

Jeg har hele tiden, haft den opfattelse at det område man ønskede at etablere møller i, lå nede på den sydlige side af startbanerne.......altså i den aller sydligste del af erhvervspark vandel området, og ikke her oppe i den nordligste ende af området, og som nærmeste nabo til byen?

Jeg blev mildest talt nok lidt overrasket, da jeg så hvor tæt på byen at man har valgt at godkende et område til kæmpe vindmøller.

Et af de nye godkendte områder til kæmpe møllerne, starter 600m syd -sydwest for vandel.
Så med en flok mølle vinger op til 150m i højden.- så kommer det nok til at blinke en del ind over byen med skygger fra møllerne om eftermiddagen og om aftenen.. ( Man har valgt at komme så tæt på byen som loven overhoved tillader; Det vil sige 4 x møllehøjden = 600meter).

Området er vel rigeligt stort... og jeg ved ikke om man kan forvente at man genovervejer denne ringe placering eller om løbet er kørt?
Men jeg opfordre hermed til at man i borgerforeningen her på siden kan have en debat, og jeg håber at vi i fællesskab i Vandel by kan overbevise de ansvarlige beslutningstagere, om ikke
at gøre brug af det nordligste mølle-område.

Per Møller
Vestbanevej / Undskyld stavefejllllene/
2012.04.06 Skrevet af Henning
kan helt tilslutte mig, at det er en superflot hjemmeside, der har set dagens lys - skal vi gøre lidt i stavefejl, så staves idéer sådan her :-)
kunne være rart med et tidspunkt for stormødet, men det er vel om aftenen?

Godt gået - bliver spændende at følge en løbende opdatering.
2012.04.06 Skrevet af Katja
Superflot og opdateret hjemmeside I har fået lavet - stor ros der :)
Nu er jeg sådan én, der altid opdager stavefejl, så jeg vil lige fortælle jer, at "stemningsbilleder" er med E og ikke Æ ;-) Og under arrangementer skriver I, at FINDERS - det er med E og ikke I ;-)
Skrevet af Bestyrelsen
Har i ris / ros eller spørgsmål til bestyrelsen så er i mere end velkommen til at synliggøre dette på denne side.

Det vil også være her vi som bestyrelse vil holde jer informeret om bestyrelsens igangværende arbejde, så i kan holde jer informerede (-:

PS. Alt er velkommen, men hold venligst en anstændig tone (-:

Med venlig hilsen

Bestyrelsen