BORGERFORENINGENS OVERORDNEDE OPGAVER:

 

1. Varetage Vandel-områdets interesse overfor kommunale og andre myndigheder.

 

2. Styrke lokalsamfundet ved selskabelige og oplysende arrangementer. 

 

Borgerforeningens vedligeholdelsesopgaver

1. Opholdsareal ved bålhytten

Opholdsareal ved bålhytten

Efter aftale med Vejle Kommune vedligeholder Vandel Borgerforening opholdsareal herunder rydning af opvækst, vedligeholdelse af inventar og pasning af plantede træer og buske på opholdsareal. Borgerforeningen afholder således de udgifter, der må være ved almindelig vedligeholdelse. 

Den til enhver tid siddende borgerforening er ansvarlig for at de enkelte elementer vedligeholdes i overensstemmelse med nedennævnte vilkår:

  • Inventar (bålhytte, bænke, træskulpturer mv.) vedligeholdes af borgerforeningen.
  • Opholdsareal samt plantede træer og buske passes. Der må ikke anvendes pesticider til bekæmpelse af græs og urter på opholdsarealet. Dog kan der anvendes pesticider, som er godkendt til økologiske brug. 

2. Aktivitetsstien

Aktivitetsstien (del af Hjertestien)

Der bliver slået græs på arealet ved legepladsen ved Dagli' Brugsen samt langs stien og under aktivitetsinstrumenterne op til Vandel Hallen.

Denne opgave står borgerforeningen igen for pr. 1. jan. 2020. 

Hvis du har lyst til at hjælpe med at slå græs i ny og næ, så kontakt meget gerne Henrik Nordahl Hansen (sms til 21972810). 

Der er opsat to skraldespande ved legepladsen samt én ved hundeskoven og i hjørnet af marken.

Det tilstræbes, at borgerne i Vandel/brugerne af stien hjælper til med at tømme skraldespande.

De fyldte poser kan afleveres i Brugsens store container.

Der skal rettes henvendelsen til vandelborgerforening@gmail.com, hvis der mangler poser.

3. Den gamle bypumpe

Borgerforeningen slår græs omkring den gamle bypumpe og planter ind imellem lidt i bypumpens gamle kar. 

4. Sti ved Gyvelvej